Finances

ajuntament@tarrega.cat
Cal concertar cita prèvia
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Finances / Notícies / Calendari de cobrança de taxes municipals · Exercici 2017

Calendari de cobrança de taxes municipals · Exercici 2017

Publicat el 01-03-2017
Per recollida d’escombraries i reserva de via pública per aparcament exclusiu, taules i cadires, fins al 8 de maig

L’Ajuntament de Tàrrega informa que fins al 8 de maig estaran al cobrament en període voluntari les taxes següents per a l’exercici 2017:

RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESCOMBRARIES · RESERVA DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES · TAULES I CADIRES

Els interessats poden fer el pagament d’aquest tributs en qualsevol entitat bancària emprant el document cobratori tramès per correu al seu domicili. En cas de pèrdua, en facilitarà una còpia l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tàrrega (Plaça Major, 1). El fet de no rebre el document dins del període de cobrament en voluntària no eximeix del pagament del rebut en el període esmentat, acabat el qual entrarà en via de constrenyiment. Les persones que tinguin domiciliat el pagament rebran el càrrec adient al compte bancari el dia 10 d'abril de 2017.

També mitjançant www.tarrega.cat (apartat SEU ELECTRÒNICA)

Els padrons cobratoris són a exposició pública fins al 24 de febrer de 2017.

  • Compartir a