Sou a: Inici / Oferta Pública d'Ocupació / Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Selecció per la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de Biblioteca
Denominació Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Biblioteca comarcal de l'Urgell
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 11/04/2018 al 30/04/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Resultat prova de llengua catalana
Concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Provisió per promoció interna d'una plaça de caporal de la Policia Local - Any 2018
Denominació Caporal
Règim Funcionari/a
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 1
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 10/04/2018 al 30/04/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase concurs
Resultat fase oposició - prova teòrica
Resultat fase oposició - prova pràctica
Resultat psicotècnic
Reconeixement mèdic
Resultat final del procés

Selecció Administratiu/va
Denominació Administratiu/va
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 17/01/2018 al 28/01/2018
Bases convocatòria

pdf

Model sol·licitud
word2
Llista d'admesos i exclosos pdf
Concurs
Entrevista
09/02/2018
Resultat final del procés pdf

Selecció - Contractació de joves en pràctiques beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Diverses àrees de l'Ajuntament
Lloc de treball 5
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 23/11/2017 al 27/11/2017
Bases convocatòria

pdf

Model sol·licitud
word2
Entrevista
28/11/2017
Resultat final del procés

Selecció tècnic/a d'ocupació
Denominació Tècnic/a d'ocupació
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Centre de Formació la Solana
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 9/11/17 al 15/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria

pdf Portal Feina Activa SOC

Model sol·licitud
word2
Entrevista
21/11/2017
Resultat final del procés pdf

Selecció bibliotecari/ària
Denominació Bibliotecari/ària
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Biblioteca central comarcal de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 19/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria pdf Portal Feina Activa SOC
Model sol·licitud
word2
Entrevista
Resultat final del procés pdf

Selecció tècnic/a de joventut
Denominació Tècnic/a joventut
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Joventut
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 27/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Resultat psicotècnic
Entrevista
Resultat final del procés Desert

Selecció tècnic/a auxiliar de salut i esports
Denominació Tècnic/a auxiliar de salut i esports
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Regidoria d'esports, promoció de la salut i gent gran
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 17/01/2018 al 05/02/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció de 4 places d'agents interins de la Policia Local
Denominació Agent
Règim Funcionari/ària interí
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 4
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 27/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Resultat fase oposició - 2n i 3r exercici
pdf
Resultat fase oposició - 4rt exercici pdf
Resultat psicotècnic pdf
Reconeixement mèdic pdf
Resultat final del procés pdf

Selecció tècnic/a superior d'intervenció
Denominació Tècnic/a superior d'intervenció
Règim Funcionari/a interí/na
Adscripció orgànica Finances
Lloc de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 24
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
del 19/05/2017 fins al 07/06/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Doc. per la realització de les proves pdf
Resultat fase oposició - prova pràctica pdf
Resultat fase oposició - prova teòrica
Resultat fase concurs
Resultat procés psicotècnic
Entrevista
Resultat final del procés Desert

Selecció professor/a de música especialitat percussió
Denominació Professor/a
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 27/04/2017 al 16/05/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Documentació requerida word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf 
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista -
Resultat final del procés pdf

Selecció professor/a de música especialitat violoncel
Denominació Professor/a
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 27/04/2017 al 16/05/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Documentació requerida word2
Llistat provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista -
Resultat final del procés pdf

Tècnic d'ocupació per accions de prospecció d'empreses i inserció laboral
Denominació Tècnic d'ocupació per accions de prospecció d'empreses i inserció laboral
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Centre de formació La Solana
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
09/11/2016 al 16/11/2016
Edicte
pdf
Data entrevistes i valoració de mèrits 21/11/2016
Resultat
pdf

Selecció d'una plaça Sotsinspector/a de la Policia Local (prom. interna)
Denominació Sotsinspector/a
Règim Funcionari de carrera
Adscripció orgànica Policia Local
Places 1
Grup C1-18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
12 de maig
Bases convocatòria pdf
Model sol·licitud word2
Llista provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultats
  • Compartir a