Sou a: Inici / Oferta Pública d'Ocupació / Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Provisió per promoció interna d'un caporal de la Policia Local
Denominació Caporal
Règim Funcionari/a
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 1
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 04/07/2017 al 24/07/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase concurs
Resultat fase oposició - prova teòrica
Resultat fase oposició - prova pràctica
Resultat psicotècnic
Reconeixement mèdic
Resultat final del procés

Selecció tècnic/a superior d'intervenció
Denominació Tècnic/a superior d'intervenció
Règim Funcionari/a interí/na
Adscripció orgànica Finances
Lloc de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 24
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
del 19/05/2017 fins al 07/06/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs
Resultat procés psicotècnic
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció professor/a de música especialitat percussió
Denominació Professor/a
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 27/04/2017 al 16/05/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Documentació requerida word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf 
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista -
Resultat final del procés pdf

Selecció professor/a de música especialitat violoncel
Denominació Professor/a
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 27/04/2017 al 16/05/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Documentació requerida word2
Llistat provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista -
Resultat final del procés pdf

Tècnic d'ocupació per accions de prospecció d'empreses i inserció laboral
Denominació Tècnic d'ocupació per accions de prospecció d'empreses i inserció laboral
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Centre de formació La Solana
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
09/11/2016 al 16/11/2016
Edicte
pdf
Data entrevistes i valoració de mèrits 21/11/2016
Resultat
pdf

Selecció d'una plaça Sotsinspector/a de la Policia Local (prom. interna)
Denominació Sotsinspector/a
Règim Funcionari de carrera
Adscripció orgànica Policia Local
Places 1
Grup C1-18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
12 de maig
Bases convocatòria pdf
Model sol·licitud word2
Llista provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultats
  • Compartir a