Sou a: Inici / Oferta Pública d'Ocupació / Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Selecció Periodista vinculat/ada al programa radiofònic "Aquí a l'oest"
Denominació Periodista
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Ràdio Tàrrega
Llocs de treball 1
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 14/06/2018 a 19/06/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva admesos i exclosos pdf
Concurs
Entrevista
Les entrevistes es realitzaran el dia 29/06/2018
Resultat final del procés
pdf

Selecció de 2 places d'agents de la policia local + borsa de treball
Denominació Agent
Règim Funcionari/ària de carrera
Adscripció orgànica Policia Local
Llocs de treball 2
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
del 15/06/2018 al 04/07/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2   word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase concurs
Resultat fase oposició-prova teòrica
Resultat fase oposició-prova pràctica
Resultat psicotècnic
Reconeixement mèdic
Resultat final del procés

Selecció de professors/res de música de vàries especialitats
Denominació Professors/res de música
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Escola municipal de música de Tàrrega
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 08/06/2018 al 18/06/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2  word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva ademsos i exclosos
Resultat prova de llengua catalana Està previst realitzar aquesta prova el dia 03/07/2018
Concurs
Entrevista
Està previst realitzar aquesta prova el dia 03/07/2018
Resultat final del procés

Selecció tècnic/a auxiliar de salut i esports
Denominació Tècnic/a auxiliar de salut i esports
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Regidoria d'esports, promoció de la salut i gent gran
Llocs de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del dia 07/06/2018 al 26/06/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admesos/es pdf
Llista definitiva admesos/es
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció Administratiu/va
Denominació Administratiu/va
Règim Funcionari/ària interí/ina
Adscripció orgànica Administració General - Secretaria
Llocs de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del dia 09/06/2018 al 28/06/2018
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
 word2
Llista provisional admisos/es
Llista definitiva admesos/es
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció per la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de Biblioteca
Denominació Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Biblioteca comarcal de l'Urgell
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 11/04/2018 al 30/04/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admisos/es pdf
Llista definitiva admesos/es
Resultat prova de llengua catalana
Concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Provisió per promoció interna d'una plaça de caporal de la Policia Local - Any 2018
Denominació Caporal
Règim Funcionari/a
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 1
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 10/04/2018 al 30/04/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs
Resultat fase oposició - prova teòrica
Resultat fase oposició - prova pràctica
Resultat psicotècnic
Reconeixement mèdic
Resultat final del procés

Selecció Administratiu/va
Denominació Administratiu/va
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 17/01/2018 al 28/01/2018
Bases convocatòria

pdf

Model sol·licitud
word2
Llista d'admesos i exclosos pdf
Concurs
Entrevista
09/02/2018
Resultat final del procés pdf

Selecció - Contractació de joves en pràctiques beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Diverses àrees de l'Ajuntament
Lloc de treball 5
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 23/11/2017 al 27/11/2017
Bases convocatòria

pdf

Model sol·licitud
word2
Entrevista
28/11/2017
Resultat final del procés

Selecció tècnic/a d'ocupació
Denominació Tècnic/a d'ocupació
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Centre de Formació la Solana
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 9/11/17 al 15/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria

pdf Portal Feina Activa SOC

Model sol·licitud
word2
Entrevista
21/11/2017
Resultat final del procés pdf

Selecció bibliotecari/ària
Denominació Bibliotecari/ària
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Biblioteca central comarcal de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 19/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria pdf Portal Feina Activa SOC
Model sol·licitud
word2
Entrevista
Resultat final del procés pdf

Selecció tècnic/a de joventut
Denominació Tècnic/a joventut
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Joventut
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 27/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Resultat psicotècnic
Entrevista
Resultat final del procés Desert

Selecció tècnic/a auxiliar de salut i esports
Denominació Tècnic/a auxiliar de salut i esports
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Regidoria d'esports, promoció de la salut i gent gran
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 17/01/2018 al 05/02/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase oposició
pdf
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés Desert

Selecció de 4 places d'agents interins de la Policia Local
Denominació Agent
Règim Funcionari/ària interí
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 4
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 27/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Resultat fase oposició - 2n i 3r exercici
pdf
Resultat fase oposició - 4rt exercici pdf
Resultat psicotècnic pdf
Reconeixement mèdic pdf
Resultat final del procés pdf

Selecció tècnic/a superior d'intervenció
Denominació Tècnic/a superior d'intervenció
Règim Funcionari/a interí/na
Adscripció orgànica Finances
Lloc de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 24
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
del 19/05/2017 fins al 07/06/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Doc. per la realització de les proves pdf
Resultat fase oposició - prova pràctica pdf
Resultat fase oposició - prova teòrica
Resultat fase concurs
Resultat procés psicotècnic
Entrevista
Resultat final del procés Desert

Selecció professor/a de música especialitat percussió
Denominació Professor/a
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 27/04/2017 al 16/05/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Documentació requerida word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf 
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista -
Resultat final del procés pdf

Selecció professor/a de música especialitat violoncel
Denominació Professor/a
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 27/04/2017 al 16/05/2017
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
word2
Documentació requerida word2
Llistat provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista -
Resultat final del procés pdf

Tècnic d'ocupació per accions de prospecció d'empreses i inserció laboral
Denominació Tècnic d'ocupació per accions de prospecció d'empreses i inserció laboral
Règim Laboral temporal
Adscripció orgànica Centre de formació La Solana
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
09/11/2016 al 16/11/2016
Edicte
pdf
Data entrevistes i valoració de mèrits 21/11/2016
Resultat
pdf

Selecció d'una plaça Sotsinspector/a de la Policia Local (prom. interna)
Denominació Sotsinspector/a
Règim Funcionari de carrera
Adscripció orgànica Policia Local
Places 1
Grup C1-18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
12 de maig
Bases convocatòria pdf
Model sol·licitud word2
Llista provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultats
  • Compartir a