Suport a la Creació 2023

A través del programa Suport a la Creació acompanyem processos de creació escènica que tenen un ingredient de recerca i d'innovació, especialment en l'àmbit de les arts de carrer i l'espai públic, i generem totes les relacions possibles entre artistes, professionals, mercat, ciutat i ciutadania.

Les companyies interessades a presentar la seva candidatura han d'emplenar el formulari d'inscripció entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, acceptant les condicions específiques del programa Suport a la Creació. En cas que sigui seleccionat, es coordinarà la residència de manera conjunta amb la  companyia. A partir de l’l de desembre, FiraTàrrega comunicarà als interessats si han estat o no seleccionats. Es valorarà positivament que els projectes tinguin en compte la sostenibilitat ambiental i l'accessibilitat. Els projectes presentats s'han d'ajustar a les modalitats següents:

  • Planter: companyies que presenten la seva primera peça al mercat. Projectes amb residència artística i assaig públic.
  • Marges: companyies que ja tenen peces al mercat. Projectes amb residència artística i assaig públic.
  • Brot: projectes que estan completant el procés de producció i necessiten fer un assaig in situ a la ciutat.
  • Guaret: propostes que escapen de la lògica de la immediatesa i que inclouen processos d'investigació, reflexió i assaig. L'estrena es fa dins la programació de FiraTàrrega en el segon any de desenvolupament.

Hivernem 2023

Programa coorganitzat amb l’Institut Ramon Llull i que es correspon a la primera baula de creació d’un espectacle, l’etapa de la recerca i la investigació. L’objectiu és contribuir al desenvolupament de processos d’escriptura dramatúrgica vinculats a les arts de carrer i l’espai públic, a través de la recerca, l’intercanvi de coneixement i la mentoria amb experts seleccionats que garanteixin l’excel·lència de l’escriptura, la investigació i la creació.

Els creadors interessats a participar en aquesta crida han de presentar, entre el 13 de juliol i el 15 de setembre de 2022, un projecte d'entre 10-15 pàgines que especifiqui el tema de la recerca, els objectius i les idees a desenvolupar, un esquema detallat del treball, les fonts documentals a emprar, la metodologia i el pla de treball, juntament amb el currículum vitae. Els candidats han d'acreditar experiència laboral i/o artística en l'àmbit cultural. Es valorarà l'experiència en arts escèniques en l'espai públic i la vinculació amb el teixit creatiu de l'àmbit cultural català.