Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes

De dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h.
973 313 577
Plaça Major, 1 (Casa Consistorial) 25300 - Tàrrega
Sou a: Inici / Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes / Oficina Municipal d'Escolarització

Oficina Municipal d'Escolarització

Casa Consistorial · Plaça Major, 1 · Tel. 973 313 577 · educacio@tarrega.cat

Oficina Municipal d'Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Tàrrega i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el marc del procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents del municipi, durant el període de preinscripció i en general durant tot el curs.

Funcions

 • Desenvolupar i aplicar actuacions d’acompanyament i suport de les famílies en el procediment d’admissió
 • Oferir a les famílies informació sobre l’oferta educativa dels centres del Servei d’Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi.
 • Vetllar pel compliment de la legalitat en el procés d’admissió de l’alumnat en l’escolarització obligatòria
 • Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa
 • Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques afavorint la integració i la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.
 • Informar sobre els equipaments i l'oferta educativa
 • Informar sobre la zonificació escolar
 • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l’acord dels centres afectats
 • Rebre i tramitar les sol.licituds de preinscripcions de l’educació obligatòria (Infantil, Primària i ESO) i de les llars d’infants municipals
 • Rebre i tramitar les sol.licituds d'admissió de l’educació obligatòria (Infantil, Primària i ESO)
 • Fer l’estudi estadístic de les preinscripcions fora termini
 • Acollir les comissions de garanties d’admissió respectives.
 • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.

Pla Educatiu d'Entorn: L’Ajuntament de Tàrrega i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sumen esforços amb els centres i agents educatius del municipi desenvolupant el Pla Educatiu d'Entorn. Aquesta iniciativa vol donar una resposta integrada a les necessitats dels infants i joves dinamitzant l'acció educativa més enllà de l'àmbit escolar. Activitats paral·leles a les classes, la potenciació de l'ús social del català o la cohesió entre els alumnes autòctons i els nouvinguts són alguns dels eixos.

Punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya: Aquesta oficina també és punt oficial de suport de la Universitat Oberta de Catalunya, ensenyament a distància que imparteix graus, màsters, postgraus i doctorats de diferents àrees. Informació general sobre oferta formativa i assessorament als estudiants són alguns dels serveis que s’hi presten.

amb el suport del Departament d'Educació

 • Compartir a