Finances

ajuntament@tarrega.cat
Cal concertar cita prèvia
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Finances / Notícies / L’Ajuntament de Tàrrega redueix a la meitat el rebut de la brossa a gent gran i persones discapacitades amb rendes baixes

L’Ajuntament de Tàrrega redueix a la meitat el rebut de la brossa a gent gran i persones discapacitades amb rendes baixes

Publicat el 05-11-2018
518 unitats familiars han estat beneficiàries d’una bonificació del 50% de la taxa durant l’any 2018 · La minoració fiscal tindrà continuïtat durant el 2019 i ja és obert el termini per fer la sol·licitud

518 unitats familiars del municipi de Tàrrega s’han beneficiat durant l’any 2018 de les bonificacions que el consistori aplica en relació a la taxa de recollida d’escombraries. Es tracta de minoracions fiscals que l’Ajuntament de Tàrrega concedeix a gent gran i persones amb discapacitat que tenen una renda total inferior en dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional. En aquests casos, s’aplica una reducció a la meitat del rebut de la brossa. En concret, 499 unitats familiars beneficiàries corresponen a la ciutat de Tàrrega i 19 als pobles del terme. La xifra és lleugerament superior a la registrada l’exercici 2017, quan es van comptabilitzar 514 rebuts bonificats. El consistori tramita la bonificació en relació a l’habitatge de la residència habitual en què consta empadronat l’usuari sol·licitant.

En total, la capital de l’Urgell ha bonificat enguany un total de 19.131 euros pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries. Segons l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, aquesta línia de bonificacions té un marcat caràcter social, ja que suposa un estalvi per a persones grans o discapacitades amb rendes baixes ajudant-les a pal·liar les despeses domèstiques.

BONIFICACIONS 2019: Termini per tramitar la sol·licitud fins al 22 de desembre de 2018 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la Casa Consistorial (Plaça Major, 1), de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 8 del vespre · Tel. 973 311 608 · oac@tarrega.cat · Si s'ha gaudit d'aquesta bonificació l’any 2018 i anteriors no cal tornar-la a demanar

BONIFICACIONS PER A VEHICLES HÍBRIDS O POC CONTAMINANTS

Pel que fa a mobilitat, l'any 2019 es continuarà aplicant una bonificació del 25% sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica als titulars de vehicles híbrids. En aquest apartat també figura una bonificació del 30% per als turismes catalogats com a poc contaminants (emissió de fins a 130 gr de CO2/km) durant el primer any de matriculació. Aquestes bonificacions s’han de sol·licitar a l’oficina de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), a la Plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega, de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 de la tarda.

BONIFICACIONS IBI: HABITATGES OFICIALS / APROFITAMENT ENERGÈTIC

També s’aplicarà una bonificació del 50% als habitatges de protecció oficial (durant els sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva) i un 10% als habitatges amb sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. Aquests tipus de bonificació s’han de sol·licitar a l’oficina de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), a la Plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega, de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 de la tarda.

BONIFICACIONS DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES (s'aplica d'ofici)

Paral·lelament, i també en relació als tributs del 2019, el consistori aplicarà d’ofici un 50% de bonificació sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) per als habitatges on resideixin famílies nombroses i que tinguin un valor cadastral igual o inferior a 88.600 euros. Aquesta bonificació serà del 25% si l’habitatge percep algun altre tipus de descompte fiscal. Una altra de les línies de bonificacions que manté el consistori és la rebaixa del 50% de l’IBI pel que fa a habitatges dels pobles del terme que constin com a residència de persones empadronades al municipi. 

Consulteu aquí més informació

  • Compartir a