Sou a: Inici / L'Ajuntament / Comissions Informatives / Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus es reunirà prèvia convocatòria específica de l'Alcaldia quan aquesta consideri que hi ha temes a debatre. Estarà integrada pels portaveus titulars de cada grup municipal. Es tractarà d'una reunió informal, sense acta, que tindrà com a funció més significativa la de rebre informació i debatre amb l'Alcaldia temes que afectin el municipi i els seus ciutadans així com estudiar, valorar i buscar conjuntament aproximacions sobre propostes que necessitin acords d'òrgans col·legiats i, en conseqüència, hagin de figurar a les convocatòries de les sessions. L'Alcaldia podrà convidar a assistir-hi altres regidors quan ho consideri convenient.

· Rosa Maria Perelló Escoda (CiU)
· Montserrat Garcia Castelló  (CUP)
· Jaume Folguera Baix (ERC)
· Silveri Caro Cabrera (PSC)
· Josep Maria Cucurull Fa (CdT)

  • Compartir a