Llars d'Infants Municipals · La Pau i El Niu

educacio@tarrega.cat
De dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h.
973 311 475 (La Pau) 973 311 582 (El Niu)
Carrer de Berenguer IV, 30 (La Pau) · Avinguda d'Ondara, 11 (El Niu) · 25300 TÀRREGA

Normes

Desenvolupar aquelles activitats necessàries per aconseguir un centre obert i integrador
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT D'INFANTS
ORGANITZACIÓ D'ESTÍMULS A TRAVES D'UNA ADEQUADA METODOLOGIA I MOTIVACIÓ
APRENENTATGE SIGNIFICATIU
CLIMA AFECTIU QUE AFAVOREIX L'ADAPTACIÓ DEL INFANT
DIÀLEG AMB ELS PARES A TRAVÉS DEL CONTACTE PERSONAL I COL.LECTIU

Normes

Malalties: Si un nen està malalt no pot venir a la Llar. El centre sempre ha de disposar d'un telèfon de contacte amb els pares per si es posa malalt o es fes mal. De vegades, no cal que tingui febre per dir que està malalt: si té mal estar, si té diarrea (descomposició), si te conjuntivitis, fongs,... Si es creu oportú es demanarà un certificat mèdic. A la Llar no donem medicaments. Si n’ha de pendre ha de ser amb còpia de la recepta mèdica i autorització del pare o/i la mare.

Roba: S'ha d'afavorir l'autonomia de l'infant, per això hem d'evitar petos, cinturons. Tot allò que dificulti que l'infant pugui ensinistrar-se per anar al lavabo o dificulti el canvi de bolquers. També s'han d'evitar tot tipus de penjolls i pulseres.

Adaptació: Intenteu mantenir una seguida, un cop heu decidit començar, per tal d'afavorir la seva adaptació, hem de crear aquesta nova rutina a la seva vida. Si hi ha una seguida s'afavoreix una més ràpida adaptació. Si és possible fer-ho gradualment, començar una estona i anar allargant l'horari al que més us interessa. L'actitud dels pares quan porteu el vostre fill aquí és molt important. Us heu de sentir tranquils, per així poder-ho transmetre al fill. L'estona que us quedeu a la classe, sobretot al començament, ha de ser breu per no allargar les angoixes del vostre fill ni la dels altres. Penseu que els deixeu en mans de professionals, amb experiència per poder resoldre les diferents situacions que es plantegin.

Si teniu ganes de comentar coses a nivell personal, demaneu una entrevista amb la mestra. L'entrevista tant potser que la sol·liciteu vosaltres com que ho faci la docent. També a finals de setembre hi haurà una reunió de grup amb els pares i mares de les diferents classes i les mestres, on s'explicarà el que es farà durant el curs i el funcionament de la classe.

  • Compartir a