Sou a: Inici / Oferta Pública d'Ocupació / Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Selecció borsa d'operaris de neteja d'equipaments municipals
Denominació Borsa d'operaris de neteja d'equipaments municipals
Adscripció orgànica Brigada de serveis
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 29/05/2024 fins 07/06/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase d'oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés
Selecció 1 plaça de Tècnic Administració General (TAG)
Denominació Tècnic d'administració general
Adscripció orgànica Secretaria
Règim Funcionari de carrera
Lloc de treball Tècnic/a superior de gestió administrativa
Grup A1
Nivell de destí 26
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 12/05/2024 fins 31/05/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació Descarrega la informació Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase d'oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés
Selecció borsa tècnics/ques auxiliars d'infraestructures escèniques
Denominació Borsa de tècnics/ques auxiliars d'infraestructures escèniques
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 20/04/2024 fins 29/04/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació Descarrega la informació
Selecció borsa tècnics/que de gestió cultural
Denominació Borsa de tècnics/ques de gestió cultural
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 18/04/2024 fins 29/04/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es El llistat provisional de persones aspirants admeses/excloses ha esdevingut definitiu
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció AMPLIACIÓ borsa de recepcionistes de piscines
Denominació Borsa de recepcionistes de piscines
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 13/04/2024 fins 02/05/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció borsa de professors de música de diverses especialitats
Denominació Borsa de professors de música de diverses especialitats
Adscripció orgànica Ensenyament
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup A2
Nivell destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud

Del 06/02/2024 fins 15/02/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Convocatòria per a la provisió temporal, en comissió de serveis, d’un lloc de treball d’agent de la policia local.
Lloc de treball Agent Policia Local
Subgrup C1
Termini presentació sol·licitud

Del 30 de gener de 2024 al 12 de febrer de 2024.

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció borsa tècnics/ques auxiliars d’esports i salut
Denominació Borsa de tècnics/ques auxiliars d’esports i salut
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup C1
Nivell destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 30/01/2024 fins 08/02/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció borsa de tècnics/ques de museu
Denominació Borsa de tècnics/ques de museu
Adscripció orgànica Regidoria de Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 12/01/2024 al 22/01/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase d'oposició + concurs
Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció oficial 2ª paleta (promoció interna)
Denominació Oficial 2ª paleta
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball Oficial 2ª paleta
Grup C2
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud

Del 30/12/2023 al 18/01/2024

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat final del procés Descarrega la informació

Convocatòria per a la cobertura no definitiva per personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional del lloc de treball d’intervenció.
Lloc de treball Interventor/a
Subgrup A1
Termini presentació sol·licitud

Del 6 de desembre del 2023 al 14 de desembre de 2023.

Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat final del procés

Selecció borsa de monitors de lleure i monitors esportius
Denominació
Borsa de monitors de lleure i monitors esportius
Adscripció orgànica Regidoria de Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball

Borsa

Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 21/11/2023 al 30/11/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació

Resultat prova coneixement llengua  catalana

20/12/2023
Resultat fase de concurs
Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció 2 places de professor/a de música
Denominació
Professor/a de música
Adscripció orgànica Ensenyament
Règim Laboral temporal
Lloc de treball

-Professor/a de música-especialitat viola

-Professor/a de música-especialitat cant modern

Subgrup A2
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 09/11/2023 fins 20/11/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció oficial 1ª manteniment (PROMOCIÓ INTERNA) 
Denominació
Oficial 1ª manteniment
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal Laboral fix
Lloc de treball Oficial mecànic
Grup C1
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 14/10/2023 al 02/11/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció borsa de tècnics/ques de cultura
Denominació
Borsa de tècnics/ques de cultura
Adscripció orgànica Regidoria de Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 29/09/2023 al 09/10/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció borsa de tècnics d'educació social
Denominació
Borsa de tècnics d'educació social
Adscripció orgànica Regidoria Acció social, ciutadania i feminismes
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 15/07/2023 al 24/07/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció borsa de tècnics d’ocupació 
Denominació
Borsa de tècnics/ques d’ocupació
Adscripció orgànica Regidoria de Treball.
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 13/07/2023 al 24/07/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció plaça de netejador/a
Denominació
Netejador/a
Adscripció orgànica Serveis municipals
Règim Laboral fix
Lloc de treball Operari de neteja d’equipaments
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 13/06/2023 fins 03/07/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informacióDescarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase de concurs i convocatòria entrevistes
Descarrega la informació
Entrevista 02/08/2023
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció 2 places de conserge
Denominació
Conserge
Adscripció orgànica Serveis municipals
Règim Laboral fix
Lloc de treball Auxiliar de serveis d’escola
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 13/06/2023 fins 03/07/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informacióDescarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase de concurs

Entrevista Descarrega la informació  02/08/2023
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció operari de Brigada Municipal. (Programa Treball i Formació-Entitats Locals (SOC-TRFO EELL). ANTICIPADA 2023
Lloc de treball Operari de Brigada Municipal
Adscripció orgànica Brigada Municipal – Manteniment via pública
Règim Personal laboral temporal
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud Del 09/06/23 fins 19/06/2023
Anunci procés selectiu Descarrega la informació
Resultat fase de concurs

Entrevista
Resultat final del procés

Selecció 1 plaça d’oficial 2ª d’instal.lacions
Denominació
Oficial 2ª d’instal.lacions
Adscripció orgànica Esports
Règim Laboral temporal
Lloc de treball Oficial 2ª d’instal.lacions CDS
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 01/06/2023 fins 20/06/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció borsa tècnics/ques auxiliars d’urbanisme
Denominació
Borsa de tècnics/ques auxiliars d’urbanisme
Adscripció orgànica Urbanisme
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 25/05/2023 fins 05/06/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció 2 places de tècnics/ques auxiliars de serveis econòmics
Denominació
Tècnics/ques auxiliars de serveis econòmics
Adscripció orgànica Finances
Règim Funcionari de carrera
Lloc de treball Tècnics/ques auxiliars de serveis econòmics
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 21/04/2023 fins 10/05/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informacióDescarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició i concurs Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció borsa de tècnics d’educació social
Denominació
Borsa de tècnics d’educació social
Adscripció orgànica Acció social d’intervenció i habitatge
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 15/04/2023 al 24/04/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés DESERT

Selecció contractació d’una persona en la modalitat temporal de relleu, per una jubilació parcial, en la categoria d’oficial conductor.
Denominació
Selecció Oficial conductor
Adscripció orgànica Brigada Municipal
Règim Personal laboral temporal-contracte de relleu
Lloc de treball Oficial conductor
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 29/03/2023 al 17/04/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició
Resultat fase de concurs

Entrevista NO ES REALITZA
Resultat final del procés Descarrega la informació
Selecció borsa de recepcionistes de piscines. 
Denominació
Borsa de recepcionistes de piscines
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 29/03/2023 al 17/04/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció de tres places d’agents de la policia local 
Número de places convocades 3
Denominació
Agent 
Règim Funcionari/ària de carrera
Adscripció orgànica Policia local 
Lloc de treball Agent de la policia local
Subgrup C2
Nivell de destí 17
Procés selectiu Oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 21 de març de 2023 al 19 d’abril de 2023
Bases convocatòria
Descarrega la informacióDescarrega la informacióDescarrega la informació
Model sol·licitud
word2 
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informacióDescarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició - 1r exercici - prova teòrica Descarrega la informació
Resultat fase oposició - 2n exercici - cas pràctic Descarrega la informació
Resultat fase oposició - 3r exercici - prova aptitud física Descarrega la informació
Resultat fase oposició - 4rt exercici - prova psicotècnic Descarrega la informació
Reconeixement mèdic Descarrega la informació
Resultat final del procés

Selecció borsa tècnics/ques promoció econòmica
Denominació
Borsa de tècnics/ques promoció econòmica
Adscripció orgànica Promoció econòmica
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 18/03/2023 fins 06/04/2023
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Selecció de dues places d'auxiliar administratiu/va
Número de places 2
Denominació
Auxiliar administratiu/va
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball Recepcionista piscines
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 22/10/2022 al 10/11/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa tècnics/ques promoció econòmica
Denominació
Borsa de tècnics/ques promoció econòmica
Adscripció orgànica Promoció econòmica
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 04/10/2022 al 24/10/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Prova psicotècnica  Descarrega la informació
Entrevista NO ES REALITZA
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa tècnics/ques auxiliars de biblioteca
Denominació
Borsa de tècnics/ques auxiliars de biblioteca
Adscripció orgànica Cultura - Biblioteca
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 23/07/2022 al 11/08/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés Descarrega la informació

Procés selectiu de cinc places de professor/a de música de vàries especialitats
Denominació
Professor/a de música
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Número de places 5
Grup A2
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 11/06/2022 al 30/06/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça d'oficial 2a + borsa
Número de places 1
Denominació
Oficial 2a
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Oficial de manteniment d'equipaments culturals
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 9/06/2022 al 28/06/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça d'oficial 1a d'instal·lacions + borsa
Número de places 1
Denominació
Oficial 1a d'instal·lacions
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral temporal
Grup C1
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 19/05/2022 al 30/05/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa operaris de neteja d'equipaments municipals
Denominació
Borsa d'operaris de neteja d'equipaments municipals
Adscripció orgànica Brigada Municipal - Neteja equipaments municipals
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 17/05/2022 al 07/06/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció  borsa d'auxiliars de serveis d'escola i auxiliar de manteniment d'equipaments esportius
Denominació
Borsa d’auxiliars de serveis d’escola i auxiliar de manteniment d’equipaments esportius
Adscripció orgànica Diverses Àrees de l'Ajuntament
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 11/03/2022 al 30/03/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat  fase concurs i resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció  borsa auxiliars de serveis
Denominació
Borsa auxiliars de serveis
Adscripció orgànica Diverses àrees de l'Ajuntament
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 08/03/2022 al 28/03/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase concurs, entrevista i resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de locutor/a
Número de places 1
Denominació plaça Locutor/a
Adscripció orgànica Ràdio Tàrrega
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Locutor/a Ràdio
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 28/01/2022 al 16/02/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa tècnics/ques de serveis municipals
Denominació Borsa tècnics/ques de serveis municipals
Adscripció orgànica Serveis municipals
Règim Personal funcionari interí
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 12/01/2022 al 21/01/2022
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Convocatòria per a la cobertura no difinitiva per personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional del lloc de treball d'intervenció
Lloc de treball Interventor/a
Subgrup A1
Termini presentació sol·licitud
del 26/11/2021 al 02/12/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat final del procés

Selecció borsa monitors pel Parc de Nadal
Denominació
Borsa monitors de lleure, artístics i esportius
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 17/11/2021 al 26/11/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa oficial 1a instal·lacions
Denominació
Borsa oficials 1a instal·lacions
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 11/11/2021 al 22/11/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar de serveis econòmics
Número de places 1
Denominació plaça Tècnic/a auxiliar
Adscripció orgànica Finances
Règim Personal funcionari interí
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 10/11/2021 al 29/11/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció d'una plaça de tècnic/a d'educació infantil
Número de places 1
Denominació plaça Tècnic/a d'educació infantil
Adscripció orgànica Ensenyament - Llars d'Infants
Règim Personal laboral temporal
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 03/11/2021 al 22/11/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa monitors de natació i socorrisme
Denominació plaça
Borsa monitors de natació i socorrisme
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Grup C2
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 01/10/2021 al 11/10/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa monitors esportius
Denominació plaça
Borsa monitors esportius
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Grup C1
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 18/09/2021 al 22/09/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció de dues places d'administratiu/va
Número de places 2
Denominació plaça
Administratiu/va
Adscripció orgànica Centre de Formació La Solana i Àrea d'Acció Social
Règim Personal funcionari interí
Lloc de treball Administratiu/va de gestió
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 10/08/2021 al 30/08/2021
Bases convocatòria
  Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase d'oposició Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de netejador/a
Número de places 1
Denominació plaça
Netejador/a
Adscripció orgànica Brigada Municipal
Règim Personal laboral interí
Lloc de treball Operari de neteja d'equipaments
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 07/08/2021 al 26/08/2021
Bases convocatòria
 Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'informàtica - OPO2021
Número de places 1
Denominació plaça
Tècnic/a auxiliar informàtica
Adscripció orgànica Alcaldia
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - Oposició
Termini presentació sol·licitud
del 14/07/2021 al 2/08/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa tècnics/ques de promoció econòmica
Denominació plaça
Borsa tècnics/ques de promoció econòmica
Adscripció orgànica Promoció econòmica
Règim
Personal laboral temporal
Llocs de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 08/06/2021 al 17/06/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de peó - OPO 2020
Número de places 1
Denominació plaça
Peó
Adscripció orgànica Brigada Municipal
Règim
Personal laboral fix
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 29/05/2021 al 17/06/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa tècnics/ques de suport en comunicació
Denominació plaça
Borsa tècnics/ques de suport en comunicació
Adscripció orgànica Comunicació
Règim
Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 14/05/2021 fins al 28/05/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar - OPO 2020
Número de places 1
Denominació plaça
Tècnic/a auxiliar de serveis econòmics
Adscripció orgànica Finances
Règim
Personal funcionari de carrera
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
06/05/2021 fins al 26/05/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció per ocupar un lloc de treball d'agent d'igualtat i salut
Adscripció orgànica Àrea d'Acció Social, Associativa, Igualtat i Salut
Règim Laboral temporal
Lloc de treball Agent d'igualtat i salut
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
10/03/2021 fins el 29/03/2021
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Declaració responsable COVID
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Entrevista 19/05/2021
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Procés selectiu per constituir una borsa de professors/es de música de vàries especialitats
Denominació Professor/a de música - vàries especialitats
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Règim Personal laboral temporal
Llocs de treball Borsa
Grup A2
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 5 al 14 de desembre
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a d'administració general (TAG) + borsa de treball
Denominació Tècnic/a administració general (TAG)
Adscripció orgànica Urbanisme
Règim Funcionari/a interí/na
Llocs de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 26
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 1 al 10 de desembre
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa tècnics/ques de l'oficina d'habitatge
Denominació Borsa tècnics/ques de l'oficina d'habitatge
Adscripció orgànica Habitatge
Règim Personal laboral temporal
Llocs de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 20/11/2020 al 30/11/2020
Bases convocatòria
 Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Descarrega la informació
Entrevista
Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció d'una plaça de tècnic/a mig d'intervenció
Número de places convocades 1
Denominació Tècnic/a mig d'intervenció
Adscripció orgànica Finances
Règim Personal funcionari de carrera
Lloc de treball Tècnic/a de gestió administratiu/va
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 30/10/2020 al 18/11/2020
Bases convocatòria
pdf Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició + concurs
Descarrega la informació
Resultat psicotècnic i final del procés
Descarrega la informació

Selecció de quatre places d'agents de la policia local
Número de places convocades 4
Denominació Agent
Adscripció orgànica Policia local
Règim Funcionari/ària de carrera
Lloc de treball Agent de la policia local
Grup C2
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 30/10/2020 al 18/11/2020
Bases convocatòria
pdf Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Declaració responsable COVID word2
Instruccions prova 2n exercici Descarrega la informació
Resultat fase oposició - prova teòrica - 2n exercici
Descarrega la informació
Resultat fase oposició - prova pràctica - 3r exercici
Descarrega la informació
Resultat prova aptitud física - 4rt exercici Descarrega la informació
Resultat psicotècnic - 5è exercici

Descarrega la informació

Resultat fase concurs Descarrega la informació
Reconeixement mèdic - 6è exercici
20/05/2021
Resultat final del procés

Selecció oficial 1a paleta (promoció interna)
Denominació Oficial 1a paleta
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball Cap de colla paleta
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 23/10/2020 al 11/11/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció oficial 2a paleta i constitució d'una borsa de treball
Denominació Oficial 2a paleta
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral temporal
Grup C2
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 07/10/2020 al 26/10/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció oficial 2a d'instal·lacions i constitució d'una borsa de treball
Denominació Oficial 2a d'instal·lacions
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral temporal
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 03/10/2020 al 22/10/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a d'administració general (TAG) + borsa de treball
Denominació Tècnic/a administració general (TAG)
Adscripció orgànica Urbanisme
Règim Funcionari/a interí/na
Llocs de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 26
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 22 de setembre al 1 d'octubre de 2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Anunci data inici proves Descarrega la informació
Resultat fase oposició
Descarrega la informació
Resultat final del procés
DESERT

Selecció tècnic/a auxiliar de gestió cultural + borsa de treball
Denominació Tècnic/a auxiliar de gestió cultural
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Llocs de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 7 d'agost al 26 d'agost de 2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Fase oposició
Descarrega la informacióDescarrega la informació
Fase concurs Descarrega la informació
Entrevista Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció professor/a de música - especialitat llenguatge musical i constitució borsa de treball
Denominació Professor/a de música - especialitat llenguatge musical
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Règim Personal laboral temporal
Llocs de treball 1
Grup A2
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 21/07/2020 al 10/08/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a auxiliar de salut i esports i constitució borsa de treball
Denominació Tècnic/a auxiliar de salut i esports
Adscripció orgànica Àrea d'Acció Social, Associativa, Igualtat, Salut i a l'Àrea d'Esports.
Règim Personal laboral temporal
Llocs de treball 1
Grup C1
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 02/07/2020 al 21/07/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a superior de cultura + borsa de treball
Denominació Tècnic/a superior de cultura
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Llocs de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 26
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 19/06/2020 al 08/07/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Resultat fase psicotècnic Descarrega la informació
Entrevista No es realitza
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa de personal per a les piscines municipals d'estiu
Denominació Borsa de recepcionistes de la piscina municipal
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 26/05/2020 al 04/06/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llista definitiva d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa de personal per a les piscines municipals d'estiu
Denominació Borsa d'operaris de manteniment de la piscina municipal
Adscripció orgànica Esports
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 26/05/2020 al 04/06/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció telefonista policia local
Denominació Telefonista
Adscripció orgànica Policia Local
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball Telefonista
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 01/06/2020 al 22/06/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Descarrega la informació
Resultat fase d'oposició
Descarrega la informació Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció borsa administratius/ves de gestió
Denominació Borsa d'administratius/ves de gestió
Adscripció orgànica Recursos Humans
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 01/06/2020 al 22/06/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció - Borsa d'operaris de brigada i operaris de manteniment de pobles agregats
Denominació Borsa d'operaris de brigada i operaris de pobles agregats
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud

Del 11/03/2020 al 30/03/2020 (suspés per la DA 3à del RD 463/2020)

REANUDACIÓ TERMINI: Del 01/06/2020 al 17/06/2020

Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció - Borsa tècnics/ques d'ocupació
Denominació Borsa tècnics/ques d'ocupació
Adscripció orgànica Centre de formació La Solana
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 15/02/20 al 24/02/2020
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es
Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció - JOVES PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2019
Adscripció orgànica Diverses àrees
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 4
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 14/10/19 al 21/10/2019
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2
Decret llista provisional
Descarrega la informació
Decret llista definitiva
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció auxiliar de serveis d'escola + borsa de treball
Denominació Auxiliar de serveis d'escola
Adscripció orgànica Serveis Municipals
Règim Personal laboral fix
Lloc de treball 1
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 11/10/19 al 06/11/2019
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició
Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació Descarrega la informació
Entrevista i resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció per constituir una borsa de treball de tècnics/ques de recursos humans
Denominació Tècnic/a de recursos humans
Adscripció orgànica Recursos humans
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 30/08/19 al 09/09/2019
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Descarrega la informació
Entrevista
09/12/19 - Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a d'educació social + borsa de treball
Denominació Tècnic/a d'educació social
Adscripció orgànica Acció social
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 17/08/19 al 05/09/2019
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase d'oposició i concurs
Descarrega la informació
Resultat fase psicotècnic Descarrega la informació
Entrevista
-
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció per constituir una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de serveis econòmics
Denominació Tècnic/a auxiliar de serveis econòmics
Adscripció orgànica Serveis Econòmics
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup C1
Nivell de destí 18
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 22/08/19 al 10/09/19
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase d'oposició
Descarrega la informació
Resultat fase concurs i resultat final
Descarrega la informació

Selecció de 5 places d'agents de la policia local
Denominació Agent
Adscripció orgànica Policia Local
Règim Funcionari/ària de carrera
Lloc de treball 5
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 14/08/2019 al 02/09/2019
Bases convocatòria
Descarrega la informació       pdf 
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Descarrega la informació 
Resultat fase oposició - prova teòrica i pràctica
Descarrega la informació
Resultat fase oposició - prova física
Descarrega la informació
Resultat psicotècnic Descarrega la informació
Reconeixement mèdic Descarrega la informació
Resultat final del procés

Selecció per constituir una borsa de treball de tècnics/ques de promoció econòmica
Denominació Tècnic/a de promoció econòmica
Adscripció orgànica Promoció econòmica
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball Borsa
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 13/08/2019 al 02/09/2019
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Entrevista i resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció de 3 places d'agents de la policia local + borsa de treball
Denominació Agent
Adscripció orgànica Policia Local
Règim Funcionari/ària interí/ina
Lloc de treball 3
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 02/04/2019 al 22/04/2019 (20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC)
Bases convocatòria
Descarrega la informació   Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció tècnic/a d'ocupació + borsa de treball
Denominació Tècnic/a d'ocupació
Adscripció orgànica Centre de formació La Solana
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 20/06/2019 al 09/07/2019
Bases convocatòria
Descarrega la informació  Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Entrevista i resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a auxiliar d'infraestructures escèniques + borsa de treball
Denominació Tècnic/a infraestructures escèniques
Adscripció orgànica Cultura
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 27/02/2019 al 18/03/2019
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció administratiu_va de serveis econòmics
Denominació Administratiu_va de serveis econòmics
Adscripció orgànica Finances
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 09/11/2018 al 28/11/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició Descarrega la informació  Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció per designar un/a Director/a de l'Àrea de Cultura
Denominació Director/a de l'Àrea de Cultura
Adscripció orgànica Àrea de Cultura
Règim Personal directiu
Lloc de treball 1
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 06/11/2018 al 26/11/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció tècnic/a superior d'intervenció
Denominació Tècnic/a superior d'intervenció
Adscripció orgànica Finances
Règim Personal funcionari de carrera
Llocs de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 24
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 10/11/18 al 29/11/18
Bases convocatòria
Descarrega la informació Descarrega la informacióDescarrega la informació
Model sol·licitud
word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Resum de les proves de la fase d'oposició Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Resultat fase oposició
Descarrega la informació  Descarrega la informació  Descarrega la informació
Resultat fase concurs Descarrega la informació
Resultat procés psicotècnic
Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Procés selectiu de dues places de peons de neteja viària i constitució d'una borsa de treball
Denominació Peons de neteja viària
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Brigada municipal
Llocs de treball 2
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 16/10/2018 al 05/11/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
Descarrega la informació
Llistat definitiu d'admesos/es Descarrega la informació
Entrevista
13/03/2019
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció - JOVES PROGRAMA GARANTIA JUVENIL-2018
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Diverses àrees de l'Ajuntament
Llocs de treball 5
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 10/10/2018 al 17/10/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2
Llista provisional admesos i exclosos Descarrega la informació
Llista definitiva admesos i exclosos
Entrevista
26/10/2018
Resultat final del procés
Descarrega la informació Descarrega la informació

Borsa de treball de coordinadors/res de lleure, monitors/es de lleure i monitors/res artístics
Denominació Coordinadors/res de lleure, monitors/res de lleure i monitors/res artístics
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Àrees de l'Ajuntament que organitzen activitats relacionades amb el lleure i l'esport
Llocs de treball Borsa de treball
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2 word2 word2
Llista provisional admesos i exclosos Descarrega la informació Descarrega la informació Descarrega la informació
Llista definitiva admesos i exclosos
Resultat final del procés
Descarrega la informacióDescarrega la informació

Borsa de treball de netejadors/es d'equipaments municipals
Denominació Netejador/a d'equipaments municipals
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Brigada Municipal - Neteja d'equipaments municipals
Llocs de treball Borsa de treball
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 09/08/2018 al 28/08/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2
Llista provisional admesos i exclosos Descarrega la informació
Llista definitiva admesos i exclosos Descarrega la informació
Resultat fase Concurs
Entrevista
24/10/2018
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Borsa de treball de tècnics/ques d'educació infantil
Denominació Tècnic/a d'educació infantil
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica OA Local "Llars d'Infants Municipals de la Ciutat de Tàrrega"
Llocs de treball Borsa de treball
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 27/07/2018 a 16/08/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admesos i exclosos Descarrega la informació
Llista definitiva admesos i exclosos
Resultat fase Concurs
Descarrega la informació
Entrevista
10 de desembre de 2018
Resultat final del procés
Descarrega la informació

Selecció agent d'igualtat i salut
Denominació Agent d'igualtat i salut
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Àrea de Polítiques de la Ciutadania - Regidoria de Polítiques d'Igualtat i Promoció de la Salut
Llocs de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 18/07/2018 a 07/08/2018
Bases convocatòria
Descarrega la informació
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admesos i exclosos Descarrega la informació
Llista definitiva admesos i exclosos Descarrega la informació
Resultat final del procés
Descarrega la informació
  • Compartir a