Sou a: Inici / Oferta Pública d'Ocupació / Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Oferta Pública d'Ocupació

Selecció administratiu_va de serveis econòmics
Denominació Administratiu_va de serveis econòmics
Adscripció orgànica Finances
Règim Personal laboral temporal
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 09/11/2018 al 28/11/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció per designar un/a Director/a de l'Àrea de Cultura
Denominació Director/a de l'Àrea de Cultura
Adscripció orgànica Àrea de Cultura
Règim Personal directiu
Lloc de treball 1
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 06/11/2018 al 26/11/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció tècnic/a superior d'intervenció
Denominació Tècnic/a superior d'intervenció
Adscripció orgànica Finances
Règim Personal funcionari de carrera
Llocs de treball 1
Grup A1
Nivell de destí 24
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
del 10/11/18 al 29/11/18
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase oposició
Resultat fase concurs
Resultat procés psicotècnic
Entrevista
Resultat final del procés

Procés selectiu de dues places de peons de neteja viària i constitució d'una borsa de treball
Denominació Peons de neteja viària
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Brigada municipal
Llocs de treball 2
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 16/10/2018 al 05/11/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultat fase concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció - JOVES PROGRAMA GARANTIA JUVENIL-2018
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Diverses àrees de l'Ajuntament
Llocs de treball 5
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 10/10/2018 al 17/10/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva admesos i exclosos
Entrevista
26/10/2018
Resultat final del procés
pdf pdf

Borsa de treball de coordinadors/res de lleure, monitors/es de lleure i monitors/res artístics
Denominació Coordinadors/res de lleure, monitors/res de lleure i monitors/res artístics
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Àrees de l'Ajuntament que organitzen activitats relacionades amb el lleure i l'esport
Llocs de treball Borsa de treball
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2 word2 word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf pdf pdf
Llista definitiva admesos i exclosos
Resultat fase Concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Borsa de treball de netejadors/es d'equipaments municipals
Denominació Netejador/a d'equipaments municipals
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Brigada Municipal - Neteja d'equipaments municipals
Llocs de treball Borsa de treball
Grup AP
Nivell de destí 14
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del 09/08/2018 al 28/08/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva admesos i exclosos pdf
Resultat fase Concurs
Entrevista
24/10/2018
Resultat final del procés
pdf

Borsa de treball de tècnics/ques d'educació infantil
Denominació Tècnic/a d'educació infantil
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica OA Local "Llars d'Infants Municipals de la Ciutat de Tàrrega"
Llocs de treball Borsa de treball
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 27/07/2018 a 16/08/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva admesos i exclosos
Resultat fase Concurs
Entrevista
Resultat final del procés

Selecció agent d'igualtat i salut
Denominació Agent d'igualtat i salut
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Àrea de Polítiques de la Ciutadania - Regidoria de Polítiques d'Igualtat i Promoció de la Salut
Llocs de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 18/07/2018 a 07/08/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva admesos i exclosos pdf
Resultat final del procés
pdf

Selecció Periodista vinculat/ada al programa radiofònic "Aquí a l'oest"
Denominació Periodista
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Ràdio Tàrrega
Llocs de treball 1
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
del dia 14/06/2018 a 19/06/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2
Llista provisional admesos i exclosos pdf
Llista definitiva admesos i exclosos pdf
Concurs
Entrevista
Les entrevistes es realitzaran el dia 29/06/2018
Resultat final del procés
pdf

Selecció de 2 places d'agents de la policia local + borsa de treball
Denominació Agent
Règim Funcionari/ària de carrera
Adscripció orgànica Policia Local
Llocs de treball 2
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
del 15/06/2018 al 04/07/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2   word2  word2
Llistat provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs
Resultat fase oposició-prova teòrica i pràctica
pdf
Resultat de la prova d'aptitut física
pdf
Resultat psicotècnic pdf
Reconeixement mèdic
Resultat final del procés

Selecció de professors/res de música de vàries especialitats
Denominació Professors/res de música
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Escola municipal de música de Tàrrega
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 08/06/2018 al 18/06/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2  word2
Llista admesos i exclosos pdf
Resultat prova de llengua catalana Està previst realitzar aquesta prova el dia 03/07/2018
Entrevista
Està previst realitzar aquesta prova el dia 03/07/2018
Resultat final del procés pdf

Selecció tècnic/a auxiliar de salut i esports
Denominació Tècnic/a auxiliar de salut i esports
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Regidoria d'esports, promoció de la salut i gent gran
Llocs de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del dia 07/06/2018 al 26/06/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admesos/es pdf
Llista definitiva admesos/es pdf
Resultat fase oposició
pdfpdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista 01/08/2018 a les 12:30h
Resultat final del procés pdf

Selecció Administratiu/va
Denominació Administratiu/va
Règim Funcionari/ària interí/ina
Adscripció orgànica Administració General - Secretaria
Llocs de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
Del dia 09/06/2018 al 28/06/2018
Bases convocatòria
pdfpdf
Model sol·licitud
 word2
Llista provisional admisos/es pdf
Llista definitiva admesos/es pdf
Resultat fase oposició
pdf
Resultat fase concurs pdf
Entrevista 13/11/2018
Resultat final del procés

Selecció per la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de Biblioteca
Denominació Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Biblioteca comarcal de l'Urgell
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del dia 11/04/2018 al 30/04/2018
Bases convocatòria
pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llista provisional admisos/es pdf
Llista definitiva admesos/es pdf
Concurs pdf
Entrevista 14/11/2018
Resultat final del procés

Provisió per promoció interna d'una plaça de caporal de la Policia Local - Any 2018
Denominació Caporal
Règim Funcionari/a
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 1
Grup C2
Nivell de destí 16
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 10/04/2018 al 30/04/2018
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs
Resultat fase oposició - prova teòrica i pràctica
pdf
Resultat psicotècnic pdf
Reconeixement mèdic 27/08/2018
Resultat final del procés pdf

Selecció Administratiu/va
Denominació Administratiu/va
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Escola Municipal de Música de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup C1
Nivell de destí 17
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 17/01/2018 al 28/01/2018
Bases convocatòria

pdf

Model sol·licitud
word2
Llista d'admesos i exclosos pdf
Concurs
Entrevista
09/02/2018
Resultat final del procés pdf

Selecció tècnic/a d'ocupació
Denominació Tècnic/a d'ocupació
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Centre de Formació la Solana
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 22
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 9/11/17 al 15/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria

pdf Portal Feina Activa SOC

Model sol·licitud
word2
Entrevista
21/11/2017
Resultat final del procés pdf

Selecció bibliotecari/ària
Denominació Bibliotecari/ària
Règim Personal laboral temporal
Adscripció orgànica Biblioteca central comarcal de Tàrrega
Lloc de treball 1
Grup A2
Nivell de destí 20
Procés selectiu Concurs
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 19/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria pdf Portal Feina Activa SOC
Model sol·licitud
word2
Entrevista
Resultat final del procés pdf

Selecció de 4 places d'agents interins de la Policia Local
Denominació Agent
Règim Funcionari/ària interí
Adscripció orgànica Policia Local
Lloc de treball 4
Grup C2
Nivell de destí 15
Procés selectiu Concurs-oposició
Termini presentació sol·licitud
Del 8/11/17 al 27/11/17 ambdós inclosos
Bases convocatòria
pdf pdf
Model sol·licitud
word2 word2
Llistat provisional d'admesos/es
pdf
Llistat definitiu d'admesos/es pdf
Resultat fase concurs pdf
Resultat fase oposició - 2n i 3r exercici
pdf
Resultat fase oposició - 4rt exercici pdf
Resultat psicotècnic pdf
Reconeixement mèdic pdf
Resultat final del procés pdf

Selecció d'una plaça Sotsinspector/a de la Policia Local (prom. interna)
Denominació Sotsinspector/a
Règim Funcionari de carrera
Adscripció orgànica Policia Local
Places 1
Grup C1-18
Procés selectiu Concurs - oposició
Termini presentació sol·licitud
12 de maig
Bases convocatòria pdf
Model sol·licitud word2
Llista provisional d'admesos/es pdf
Llistat definitiu d'admesos/es
Resultats
  • Compartir a