Promoció Econòmica, Treball, Governació, Seguretat i Turisme

De dilluns a divendres, de 9 h. a 15 h.
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Promoció Econòmica, Treball, Governació, Seguretat i Turisme / Dinamització de locals buits i cens

Dinamització de locals buits i cens

Accions i campanyes per a la dinamització de locals buits a Tàrrega. I cens de locals buits del centre de la ciutat.

Imatge de la campanya de locals buits

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tàrrega, volem donar vida als locals buits mantenint els seus aparadors visibles i propiciant així la reobertura d’aquests espais.

Aprovació inicial del 'Pla de revitalització de locals buits de Tàrrega'

El Ple de l’Ajuntament de Tàrrega en data 29 de febrer de 2024 va aprovar inicialment el “Pla de revitalització de locals buits de Tàrrega” que es pot consultar al següent enllaç.

El Pla, com acte administratiu de naturalesa programàtica, es sotmet al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils d’acord amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions, observacions i/o suggeriments.

Una vegada transcorregut aquest tràmit d’audiència si no s’ha presentat cap al·legació, observació i/o suggeriment a través del correu electrònic promocioeconomica@tarrega.cat , el Pla es considerarà definitivament aprovat. 

Campanya ‘Posem llum als aparadors’

  • Si coneixeu o sou propietari/ària d'un local comercial buit ens podeu fer un correu electrònic promocioeconomica@tarrega.cat
  • L'equip de l'àrea de Promoció Econòmica es posarà en contacte amb la persona propietària del local per formalitzar un acord mitjançant la signatura d'un contracte de comodat.
  • En què consisteix l'acord? La propietat del local en cedeix l'accés a l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tàrrega per dinamitzar-ne l'aparador i, com a contraprestació,  l'Ajuntament de Tàrrega es farà càrrec de les despeses derivades del consum de llum del local.
  • En aquest enllaç poden consultar un exemple de contracte.

Què pretenem aconseguir amb aquesta iniciativa?

  • Visibilitzar els locals buits i d'aquesta manera agilitzar-ne el procés de reobertura.
  • Donar un cop de mà als propietaris dels locals buits amb les despeses de llum generades. 
  • Donar vida a la ciutat. Imagineu passejar per un centre comercial ple de locals buits? Nosaltres no.  

Cens de locals buits

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tàrrega va encarregar a finals de l’any 2023 un cens de locals comercials buits al centre de la ciutat.

En el següent mapa de calor es poden ubicar els locals en desús detectats a la zona:

És el mapa de calor dels locals buits del centre de Tàrrega

En la següent imatge s’indica en quina situació es trobaven en el moment de l’estudi els locals buits. 

És el mapa on s'indica la ubicació dels locals buits en funció de si estan en llogier, en venda o es desconeix la situació.

En aquest document podeu consultar el cens de locals buits elaborat al desembre de 2023 a Tàrrega. 

>> CENS DE LOCALS BUITS <<

  • Compartir a