Sou a: Inici / L'Ajuntament / Òrgans Col·legiats: Ple i Junta de Govern Local

Òrgans Col·legiats

Composició dels òrgans de govern de la ciutat: el Ple i la Junta de Govern Local, amb accés a les actes corresponents. Inclou també la relació de comissions especials, òrgans de participació, consells sectorials, societats mercantils i EPEL vinculats al consistori

Ple de l’Ajuntament


Junta de Govern Local

 

Entitats públiques empresarials locals

· Entitat Pública Empresarial Local Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Societats mercantils

· Societat Urbanística Municipal de Tàrrega d’Habitatge Social SL

Consells Sectorials de Participació Ciutadana i Associacions

· Consell Municipal de Participació Ciutadana
· Consell Econòmic - Assessor
· Consell Municipal de Cultura

Òrgans Municipals de Participació Ciutadana

· Juntes de Districte
· Juntes de Veïns dels pobles del municipi
· Comissions Sectorials

Comissions Especials

· Comissió de seguiment de la gestió integral de l'aigua
· Comissió de seguiment de la gestió de l'emissora municipal Ràdio Tàrrega
· Comissió de seguiment del Pacte Local pel desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil al sòl urbà

  • Compartir a