Jutjat de Pau

Avinguda de la Generalitat, 41 · Tel. 973 501 178 · jutjatpau@tarrega.cat

Jutjat de PauJutgessa de Pau:

Margarida Pané i Salas

El Jutjat de Pau és el primer esglaó de l'aparell judicial en els municipis sense Jutjat de Primera Instància. El jutge o jutgessa és una persona elegida per la Corporació Municipal en funció de la seva trajectòria, sense necessitat de pertànyer a la carrera judicial. El gruix de la seva tasca té a veure amb el Registre Civil (naixements, matrimonis i defuncions). Té altres funcions com judicis verbals o actes de conciliació. El Jutjat de Pau de Tàrrega compta amb un ampli punt d'atenció als usuaris, dos despatxos, arxiu general i dipòsit de documents.

  • Compartir a