Sou a: Inici / Notícies / Sessió ordinària del Ple de Tàrrega aquest dijous 21 d'octubre (21h) · Consulteu aquí l'ordre del dia

Sessió ordinària del Ple de Tàrrega aquest dijous 21 d'octubre (21h) · Consulteu aquí l'ordre del dia

Publicat el 18-10-2021
Entre altres propostes, es portarà a votació la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022 · Sessió híbrida, presencialment amb els portaveus dels grups municipals i telemàticament amb la resta de regidors/es · Es permetrà l'accés de públic a la sala amb mesures de seguretat sanitària · En directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament

Us informem de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà lloc el dijous 21 d'octubre de 2021, a les 9 del vespre (21h), a la Casa Consistorial. La sessió es realitzarà de forma híbrida (presencialment amb els portaveus dels grups municipals i telemàticament amb la resta de regidors/es) seguint les mesures especials en matèria de salut pública. Així mateix, es permetrà l’accés de públic a la sala sempre que es garanteixin les distàncies físiques de seguretat. La sessió també s’emetrà en streaming mitjançant el canal de YouTube de l’Ajuntament de Tàrrega i s’hi tractaran els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE SETEMBRE DE 2021

A) PART RESOLUTIVA

2. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. M. TERESA SALA IZURIAGA DEL CÀRREC DE REGIDORA

3. APROVACIÓ DE LA 32a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AMB LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

4. APROVACIÓ DE LA 33a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AMB LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

5. ANUL·LACIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES D'EXERCICIS TANCATS

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

10. ACCEPTAR LA RENÚNCIA I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINITRAMENT D'EQUIPAMENT DIVERS PER A LES ACTIVITATS FIRALS A TÀRREGA

11. ESMENA DE L’ACORD PLENARI DE 3 D’OCTUBRE DE 2019 PEL QUAL S’ACORDAVA LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LA FINCA ON S’UBICA L’IES MANUEL DE PEDROLO

12. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE TÀRREGA

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

13. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS: del 18 de setembre al 15 d’octubre de 2021

14. INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 22 de setembre de 2021 · 29 de setembre de 2021· 6 d’octubre de 2021 ·13 d’octubre de 2021

15. PRECS I PREGUNTES

Seguiu la sessió via streaming mitjançant el nostre canal de YouTube

Seguiu la sessió mitjançant Twitter amb l'etiqueta #PleTàrrega

  • Compartir a