Sou a: Inici / Notícies / Sessió ordinària del Ple de Tàrrega el dijous 30 de juny a 2/4 de 8 del vespre · Consulteu aquí l'ordre del dia

Sessió ordinària del Ple de Tàrrega el dijous 30 de juny a 2/4 de 8 del vespre · Consulteu aquí l'ordre del dia

Publicat el 27-06-2022
Convocatòria presencial i amb presència de públic a la sala · A l'ordre del dia destaquen propostes de Finances, modificacions del POUM i l'aprovació del conveni per ampliar el CAP · Retransmissió en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament

Us informem de la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà lloc el dijous 30 de juny de 2022, a 2/4 de 8 del vespre (19:30h), a la Casa Consistorial. La sessió es realitzarà de forma presencial i s’emetrà en streaming mitjançant el canal de YouTube de l’Ajuntament de Tàrrega. S’hi tractaran els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE MAIG DE 2022

A) PART RESOLUTIVA

2. APROVACIÓ DE LA 17a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

3. APROVACIÓ DE LA 18a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER AL MERCAT DEL VEHICLE D’OCASIÓ I DEROGACIÓ DE L’ANNEX 17, 18 i 19 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

5. BONIFICACIÓ DE L’ICIO AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

6. RESOLUCIÓ DE LA NOTA D’OBJECCIÓ DE L’ÒRGAN INTERVENTOR I APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENT A LA FACTURA DELS TORNS DE LA PISCINA D’ESTIU

7. RESOLUCIÓ DE LA NOTA D’OBJECCIÓ DE L’ÒRGAN INTERVENTOR I APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENT A LA FACTURA DE PAVIMENTACIONS DE CLARAVALLS

8. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT CORRESPONENT A LA FACTURA DE LA LLUM DE LA PISCINA COBERTA (MESOS ABRIL I MAIG 2022)

9. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DELS BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS

10. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS DE 2021, EN COMPLIMENT DE LA BASE 35 D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS

11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TÀRREGA RELATIVA AL PERCENTATGE D’USOS COMPATIBLES ADMESOS EN LA ZONA D’INDÚSTRIA ENTREMITGERES, CLAU 4B

12. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TÀRREGA RELATIVA A LA CATEGORITZACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS DEL SOLAR SITUAT AL C. VILANOVA, 12 / PL. DE LES NACIONS SENSE ESTAT

13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA, L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, PER A L’AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DEL CAP DE TÀRREGA

14. RATIFICAR L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE TÀRREGA AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL “ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT”

 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

15. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS: Del 24 de maig al 27 de de 2022

16. INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 26 de maig de 2022 · 01 de juny de 2022 · 08 de juny de 2022 · 15 de juny de 2022

17. PRECS I PREGUNTES

Seguiu la sessió via streaming mitjançant el nostre canal de YouTube

Seguiu la sessió mitjançant Twitter amb l'etiqueta #PleTàrrega

  • Compartir a