Sou a: Inici / Notícies / Dijous 25 de juny (20h), sessió ordinària del Ple · Retransmissió en streaming pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Tàrrega · Consulteu aquí l'ordre del dia

Dijous 25 de juny (20h), sessió ordinària del Ple · Retransmissió en streaming pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Tàrrega · Consulteu aquí l'ordre del dia

Publicat el 22-06-2020
Sessió per via telemàtica i amb l’única presència a la sala de l’alcaldessa i el secretari · Entre altres propostes, se sotmetran a votació modificacions de pressupost, el pla urbanístic del Mas de Colom i el calendari de festes locals per a l'any 2021

Us informem de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà lloc el dijous 25 de juny de 2020, a les 8 del vespre (20h), a la Casa Consistorial. La sessió es realitzarà  sense  públic i per vídeo conferència, retransmetent-se telemàticament per streaming i amb l’única presència a la sala de l’Alcaldessa-Presidenta i del Secretari de l’Ajuntament de Tàrrega.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta anterior corresponent a la sessió ordinària del 28 de maig de 2020

A)  PART RESOLUTIVA

2. APROVACIÓ 18a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

3. APROVACIÓ 19a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

4. APROVACIÓ 20a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

5. APROVACIÓ 21a. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

6. MODIFICACIÓ DE LES DESCRIPCIONS DE LES PARTIDES DE SUBVENCIONS

7. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JUNY DE 2020 SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 42: PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU A TÀRREGA

9. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ÀMBIT DE MAS DE COLOM DE TÀRREGA

10. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2021

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS:
Del 23 de maig al 18 de juny de 2020

12. INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
27 de maig de 2020 · 3 de juny de 2020 · 10 de juny de 2020

13. PRECS I PREGUNTES

Seguiu la sessió via streaming mitjançant el nostre canal de YouTube

Seguiu la sessió mitjançant Twitter amb l'etiqueta #PleTàrrega

  • Compartir a