Pla Educatiu d'Entorn - PEE de Tàrrega

.
973 313 577
Plaça Major, 1 (Casa Consistorial) 25300 - Tàrrega
Sou a: Inici / Pla Educatiu d'Entorn - PEE de Tàrrega

linea marro

linea marro

Com ens definim?

El Pla Educatiu d'Entorn - PEE de Tàrrega és un pla coliderat pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Tàrrega. Aquest projecte pretén esdevenir un punt d'articulació i palanca de l'acció de la xarxa educativa, per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat a través de la construcció d’itineraris educatius personalitzats que vinculin aprenentatges formals i no formals, l’impuls de la corresponsabilitat entre escola i família, l'atenció a infants i joves de Tàrrega dels 0 als 20 anys i l'orientació educativa.

A qui ens dirigim?

Professionals educatius de Tàrrega:

- Equips directius i docents.

- PAS.

- Professionals de l'àmbit socioeducatiu.

- Serveis Educatius.

Alumnat i famílies dels centres educatius de Tàrrega - Entitats, associacions i empreses de Tàrrega i del territori - Organismes i representants municipals de l'Ajuntament de Tàrrega - Organismes i representats de les direccions i subdireccions del Departament d'Educació

Què oferim?

  • Generació d'un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat.
  • Orientació i acompanyament a l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i en risc d’abandonament a través del SOAC.
  • Potenciació de la participació de l'alumnat tant en el centre com en l’entorn educatiu.
  • Promoció de l’acció tutorial compartida com a eina per facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.
  • Promoció de l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social i l’educació intercultural en un marc d’elements i valors compartits.
  • Potenciació dels estils de vida saludables i la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

  • Compartir a