Sou a: Inici / Cartipàs Municipal · Mandat 2023-2027

Cartipàs Municipal · Mandat 2023-2027

El cartipàs organitza la tasca de l’Equip de Govern, integrat pels grups municipals d’ERC, CUP i PSC. L’organigrama fixa les atribucions de la gestió de les àrees municipals als 9 regidors i regidores que formen el Govern local. L'alcaldessa ha delegat competències mitjançant 8 regidories

L’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú (ERC) gestiona directament les competències de recursos humans, comunicació, FiraTàrrega, patrimoni i memòria històricaAlba Pijuan Vallverdú

 

 

 

Regidoria de Serveis Municipals, Medi Ambient, Transició Energètica i Aigua: Laia Recasens Elias (CUP)Laia Recasens Elias

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Serveis Municipals
- Programació i control de serveis de la Brigada Municipal
- Manteniment i conservació de la via pública
- Gestió del servei d'enllumenat públic
- Mobiliari urbà
- Neteja viària, recollida de brossa, tractament de residus i Deixalleria Municipal
- Manteniment dels edificis, instal·lacions i cementiris municipals
- Gestió energètica, consum dels equipaments i legalització de les instal·lacions
- Accessibilitat a la via pública

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Medi Ambient
- Parc de Sant Eloi
- Reguer, Via Verda del riu Ondara i zones verdes
- Manteniment de jardineria
- Preservació de les zones d'interès incloses dins el Pla de Protecció del Patrimoni Natural de Tàrrega
- Contaminació mediambiental, lumínica,...
- Millora del medi i camins
- Relació amb les entitats relacionades amb l’entorn natural i el medi ambient

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb la gestió integral de l’aigua
- Analítiques d’aigua

- Tractament d’aigües residuals
- Seguiment i supervisió de la intervenció tècnica del servei d’aigua
- Supervisió procés liquidació contracte amb AGBAR
- Seguiment i supervisió de l’establiment del model de gestió de l’aigua

Regidoria d’Urbanisme: José Luis Marín Ruiz (ERC)José Luis Marín

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Urbanisme
- Departament d’Urbanisme
- Atribucions relacionades amb la planificació i la gestió urbanística
- Programació, control i seguiment de l’execució de les inversions urbanístiques
- Control i seguiment de les obres i de la disciplina urbanística
- Preservació del patrimoni arquitectònic i rehabilitació d’edificacions
- Programació i gestió d'activitats i subvencions sobre actuacions urbanístiques i habitatge

Dirigir, gestionar i impulsar accions en matèria de mobilitat no motoritzada
- Accessos per als vianants
- Carrils bici
- Accessibilitat

Inspecció i control de via pública: ocupacions de via pública, obres i neteja de solars

Regidoria d'Esports i Salut: Silveri Caro Cabrera (PSC)
Silveri Caro Cabrera.jpg

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Esports
- Gestió del Parc Esportiu i el Complex Piscines Tàrrega
- Zona d’acampada municipal (Zona de Lleure Felip Robinat Felip)
- Zona de lleure i esports del Camp dels Escolapis
- Relacions amb les entitats esportives
- Gestió de les instal·lacions esportives
- Programació d’activitats esportives i subvencions de l’esport i d'entitats esportives
- Gestió de l’ús municipal dels pavellons dels col·legis Sant Josep i Àngel Guimerà
- Gestió de l’ús extraescolar de les pistes dels Centres d’Ensenyament de primària

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Salut
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions de salut
- Campanyes de sensibilització de la salut
- Promoció de nous serveis sanitaris
- Consultoris mèdics dels pobles del municipi
- Salut pública

Regidoria de Cultura, Participació Ciutadana i Habitatge: Miquel Nadal Talavera (CUP)Miquel Nadal Talavera

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Cultura
- Departament de Cultura
- Biblioteca
- Gestió Teatre Ateneu
- Gestió del recinte i de les sales de l’Espai MerCAT
- Gestió de la Sala Marsà
- Relació amb les entitats culturals
- Programació cultural pròpia i gestió d'activitats i subvencions d'accions culturals privades o d’entitats

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Participació Ciutadana
- Centre d’Entitats
- Relacions amb associacions veïnals i Juntes de Districte
- Programació i gestió d'activitats i subvencions per a fomentar la participació ciutadana
- Pressupostos participatius
- Aplicació del Reglament de Participació Ciutadana

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge

Regidoria de Promoció Econòmica, Treball, Governació, Seguretat i Turisme: Núria Robert Ferrer (ERC) Núria Robert Ferrer

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Promoció Econòmica
- Agents de desenvolupament local
- Seguiment de l’aplicació del Pla Estratègic
- Promoció i gestió del sòl industrial
- Viver d’Empreses
- Programació d’iniciatives d’impuls empresarial
- Captació de noves implantacions industrials
- Organització de campanyes de promoció comercial
- Gestió i control de subvencions al comerç
- Organització de fires i mercats
- Mercat del Dilluns
- Relacions amb les entitats i institucions d’àmbit comercial
- Promoció de Tàrrega com a ciutat comercial
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions de promoció
- Gestió de l’aparcament de l’avinguda de Catalunya
- Gestió de l’àrea d’autocaravanes municipal

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Governació
- Policia Local i seguretat ciutadana

- Estacionament i circulació
- Protecció Civil
- Convivència ciutadana
- Contaminació acústica
- Control i tinença d’animals de companyia
- Retirada de vehicles abandonats a la via pública
- Transport públic, bus urbà municipal i servei de taxi
- Sistemes d’aparcaments municipals: zones de control horari i aparcaments soterranis

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar serveis relacionats amb Promoció Ocupacional
- Promoció educativa i ocupacional del Centre La Solana - PQPI
- Programa de Transició al Treball (PTT)
- Dirigir, gestionar i impulsar la Taula Ocupacional

Promoció i gestió d'activitats relacionades amb Turisme

Regidoria de Finances i Transparència: Jordi Badias Solans (ERC) Jordi Badias Solans

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar les actuacions relacionades amb Finances
- Intervenció municipal
- Tresoreria
- Gestió tributària
- Direcció i execució del pressupost d’acord amb les bases aprovades per l'Ajuntament
- Elaboració i execució  de les ordenances fiscals

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb Transparència

Regidoria d'Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes: Alba Castellana Rosinés (ERC)Alba Castellana Rosinés

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Educació
- Relacions amb els centres educatius i formatius
- Oficina Municipal d’Escolarització
- Escola Municipal de Música
- Llars d’infants municipals La Pau i el Niu
- Relacions amb l’Escola Oficial d’Idiomes
- Programació i gestió de les activitats i subvencions educatives
- Centre de formació en noves tecnologies (GOTIC)

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Acció Social
- Seguiment i control dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Urgell
- Normativa assistencial
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions d’acció social associativa
- Gestió del Magatzem d'Aliments Solidaris
- Gestió dels ajuts, beques i subvencions d’acció social
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions d’acció social

Relacions de l’Ajuntament amb les següents entitats
- Relacions amb Càritas, Cartaes, Associació Alba, Creu Roja i altres ONG
- Relacions amb la Residència Sant Antoni de Tàrrega

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar el Centre Obert (SIS)

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Joventut
- Punt Jove
- Activitats de lleure
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions sobre joventut

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la gent gran
- Relacions amb el Casal Cívic
- Programació i gestió de les activitats i subvencions destinades a la gent gran

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Polítiques d’igualtat i Feminismes
- Actuacions en relació a: Dones i equitat de gènere, violències masclistes, drets humans, LGTBIQ+ i antiracisme

Regidoria de Pobles i Ruralitat: Maria Teresa Arbonés Tost (CUP) Maria Teresa Arbonés

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb els pobles del municipi
- Relacions amb els regidors-presidents de les Juntes de Veïns dels pobles del municipi

- Relacions amb l’Entitat Municipal Descentralitzada El Talladell
- Programació i gestió de les activitats i subvencions destinades als pobles del municipi

Atribucions en matèria de Desenvolupament Rural
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions sobre Desenvolupament Rural
- Bàscula municipal
- Vedats de caça i relacions amb les associacions de caçadors
- Relacions amb les associacions de pagesos
- Relacions amb ACUAES i ASG
- Relacions amb les comunitats de regants del Riu Ondara, Alt Urgell i Comunitat general del Canal Segarra-Garrigues

JUNTA DE GOVERN LOCAL (i tinències d'alcaldia)
Alba Pijuan Vallverdú
· Alcaldessa (ERC)
Laia Recasens Elias · 1a Tinent d’Alcaldia (CUP)
José Luis Marín Ruiz · 2n Tinent d’Alcaldia (ERC)
Silveri Caro Cabrera · 3r Tinent d’Alcaldia (PSC)
Miquel Nadal Talavera · 4t Tinent d’Alcaldia (CUP)
Núria Robert Ferrer · 5a Tinent d’Alcaldia (ERC)

OIENTS
Jordi Badias Solans (ERC)
Alba Castellana Rosinés (ERC)
Maria Teresa Arbonés Tost (CUP)

COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI - MANDAT 2023 - 2027

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 2023-2027

  • Compartir a