Sou a: Inici / Cartipàs Municipal · Mandat 2019-2023

Cartipàs Municipal · Mandat 2019-2023

El cartipàs organitza la tasca de l’Equip de Govern, integrat pels grups municipals d’ERC-MES, CUP i PSC. L’organigrama fixa les atribucions de la gestió de les àrees municipals als 10 regidors que formen el Govern local. El cartipàs es distribueix en 4 grans àrees i 9 regidories

L’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú gestiona directament les competències de recursos humans, comunicació, FiraTàrrega, patrimoni, memòria històrica i el llegat de l’escriptor Manuel de PedroloAlba Pijuan Vallverdú

 

 

 

ÀREA DE CULTURA I CIUTADANIA

· Regidoria de Cultura, Participació i Pobles: Carlos Vílchez Ribera (CUP) Carlos Vílchez Ribera

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb cultura
- Departament de Cultura, Biblioteca, Teatre Ateneu, Espai MerCAT i sales d’exposició
- Relació amb les entitats culturals
- Programació cultural pròpia i gestió amb actuacions culturals privades o d’entitats culturals

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb participació ciutadana
- Centre d’Entitats
- Relacions amb associacions veïnals i Juntes de Districte
- Programació i gestió d'activitats i subvencions per a fomentar la participació ciutadana

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb els pobles del municipi
- Relacions amb les Juntes de Veïns dels pobles del municipi i l’Entitat Municipal Descentralitzada de El Talladell
- Programació i gestió de les activitats i subvencions per als pobles del municipi

Atribucions en matèria de desenvolupament rural
- Programació i gestió d'activitats i subvencions sobre desenvolupament rural
- Camins i bàscula municipals
- Vedats de caça i relacions amb les associacions de caçadors
- Relacions amb les associacions de pagesos, entitats i comunitats de regants de l'Ondara, Alt Urgell i Canal Segarra-Garrigues

· Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball: Xavier Rossell-Aparicio (ERC-MES)  Xavier Rossell-Aparicio

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la Joventut
- Punt Jove i Esplai – Esprai
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions sobre joventut

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la gent gran
- Relacions amb el Casal per a Gent Gran
- Programació i gestió de les activitats i subvencions destinades a la gent gran

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb l’ensenyament
- Relacions amb els centres educatius i formatius
- Oficina Municipal d’Escolarització, Escola Municipal de Música i Llars d’infants municipals
- Punt d’atenció i informació a l’estudiant de la Universitat Oberta de Catalunya
- Ensenyament d’adults i relacions amb l’Escola Oficial d’Idiomes
- Programació i gestió de les activitats i subvencions educatives

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la promoció educativa i ocupacional
- Promoció educativa i ocupacional del Centre La Solana - PQPI, GOTIC i Programa de Transició al Treball (PTT)

Dirigir, gestionar i impulsar la Taula Ocupacional

· Regidoria d'Esports: Silveri Caro Cabrera (PSC)  Silveri Caro Cabrera.jpg

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Esports
- Gestió de la Zona Esportiva, Piscines Municipals, zona d’acampada municipal i Camp dels Escolapis
- Relacions amb les entitats esportives i gestió de les instal·lacions esportives
- Programació d’activitat esportives pròpies i gestió en matèria d’esport i entitats esportives
- Gestió de l’ús municipal del pavelló dels col·legis Sant Josep i Àngel Guimerà i de les pistes dels centres d’ensenyament de primària

 

ÀREA D’URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

· Regidoria d’Urbanisme: José Luis Marín Ruiz (ERC-MES)José Luis Marín

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Urbanisme
- Departament d’Urbanisme
- Atribucions relacionades amb la planificació i la gestió urbanística
- Programació, control i seguiment de l’execució de les inversions urbanístiques
- Control i seguiment de les obres i de la disciplina urbanística
- Preservació del patrimoni arquitectònic i rehabilitació d’edificacions
- Programació i gestió d'activitats i subvencions sobre actuacions urbanístiques i habitatge

Inspecció i control de via pública: ocupacions de via pública, obres, neteja de solars

· Regidoria de Serveis Municipals, Mobilitat i Medi Ambient: Laia Recasens Elias (CUP)Laia Recasens Elias

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb serveis municipals
- Programació i control de serveis de la Brigada Municipal
- Manteniment i conservació de la via pública
- Gestió del servei d'enllumenat públic
- Mobiliari urbà
- Neteja viària, recollida de brossa, tractament de residus i Deixalleria Municipal
- Manteniment dels edificis, instal·lacions i cementiris municipals, inclosos els dels pobles
- Gestió energètica, consum dels equipaments i legalització de les instal·lacions

Dirigir, gestionar i impulsar accions en matèria de mobilitat no motoritzada
- Accessos per als vianants
- Carrils bici
- Accessibilitat

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb el medi ambient
- Parc de Sant Eloi
- Reguer, Via Verda del riu Ondara i zones verdes
- Manteniment de jardineria
- Preservació de les zones d'interès incloses dins el Pla de Protecció del Patrimoni Natural
- Contaminació mediambiental, lluminosa,...

ÀREA D’ECONOMIA

· Regidoria de Finances, Transparència i Aigua: Daniel Esqué Vidal (CUP) Daniel Esqué Vidal

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar la Regidoria de Finances i ens dependents
- Intervenció municipal
- Tresoreria
- Gestió tributària
- Direcció i execució del pressupost d’acord amb les bases aprovades per l'Ajuntament
- Elaboració i execució  de les ordenances fiscals

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb la Transparència

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb la gestió integral de l'aigua
- Analítiques d'aigua
- Tractament d'aigües residuals
- Seguiment i supervisió de la intervenció tècnica del servei d'aigua
- Supervisió del procés de liquidació del contracte amb SOREA
- Seguiment i supervisió de l'establiment del model de gestió de l'aigua

· Regidoria de Governació, Seguretat, Promoció Econòmica i Turisme: Núria Robert Ferrer (ERC-MES) Núria Robert Ferrer

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb governació
- Policia Local, seguretat ciutadana, 
estacionament i circulació
- Protecció Civil i convivència ciutadana
- Contaminació acústica, control i tinença d’animals de companyia
- Retirada de vehicles abandonats a la via pública
- Transport públic i servei urbà de taxi i bus
- Sistemes d’aparcament municipals i gestió de l’aparcament de l’avinguda de Catalunya

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la promoció econòmica i l’organització de fires
- Agents de desenvolupament local i s
eguiment de l’aplicació del Pla Estratègic
- Promoció i gestió del sòl industrial i Viver d’Empreses
- Programació d’iniciatives d’impuls empresarial i captació de noves implantacions industrials
- Organització de campanyes de promoció comercial, gestió i control de subvencions al comerç
- Organització de fires i mercats
- Mercat del dilluns
- Relacions amb les entitats i institucions d’àmbit comercial
- Promoció de Tàrrega com a ciutat comercial
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb promoció

Promoció i gestió d’activitats relacionades amb el turisme

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT, SALUT I HABITATGE

· Regidoria d’Acció Social Associativa, Igualtat i Salut: Assumpta Pijuan Tarragó (ERC-MES) Ma Assumpta Pijuan

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb acció social
- Normativa assistencial i gestió dels ajuts, beques i subvencions d’acció social
- Gestió de l’Alberg de Transeünts
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb acció social

Relacions de l’Ajuntament amb les següents entitats:
- Relacions amb Creu Roja, Càritas, CartaEs, Associació Alba i altres ONG i la Residència Sant Antoni de Tàrrega – Hospital

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb polítiques d’igualtat
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb polítiques d’igualtat

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb l’OASIC
- Direcció de l’Oficina OASIC, programes d’immigració i polítiques d’integració de la població immigrant

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la sanitat
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb la salut
- Campanyes de sensibilització de la salut
- Promoció de nous serveis sanitaris
- Consultoris mèdics dels pobles del municipi

· Regidoria d’Acció Social d'Intervenció i Habitatge: Noèlia Soto González (PSC) Noèlia Soto González

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb acció social
- Seguiment i control dels serveis socials del Consell Comarcal de l'Urgell

- Gestió del Magatzem d'Aliments Solidaris l’Oficina d’Habitatge Social
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb acció social

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar el Centre Obert

JUNTA DE GOVERN LOCAL (i tinences d’alcaldia)

Alba Pijuan Vallverdú · Alcaldessa (ERC-MES)
Daniel Esqué Vidal · 1r tinent d’alcalde (CUP)
Núria Robert Ferrer · 2a tinent d’alcalde (ERC-MES)
Silveri Caro Cabrera · 3r tinent d’alcalde (PSC)
Carlos Vílchez Ribera · 4t tinent d’alcalde (CUP)
Xavier Rossell-Aparicio · 5è tinent d’alcalde (ERC-MES)

OIENTS
Maria Assumpta Pijuan Tarragó
(ERC-MES)
José Luis Marín Ruiz (ERC-MES)
Laia Recasens Elias (CUP)
Noèlia Soto González (PSC)

  • Compartir a