Sou a: Inici / Cartipàs Municipal · Mandat 2019-2023

Cartipàs Municipal · Mandat 2019-2023

El cartipàs organitza la tasca de l’Equip de Govern, integrat pels grups municipals d’ERC-MES, CUP i PSC. L’organigrama fixa les atribucions de la gestió de les àrees municipals als 10 regidors que formen el Govern local. El cartipàs, en què per primera vegada hi ha més dones (6) que homes (4), es distribueix en 4 grans àrees i 9 regidories

L’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú gestiona directament les competències de recursos humans, comunicació, FiraTàrrega i el llegat de l’escriptor Manuel de Pedrolo a la ciutat Alba Pijuan Vallverdú
ÀREA DE CULTURA I CIUTADANIA

· Regidoria de Cultura, Participació i Pobles: Carlos Vílchez Ribera (CUP) Carlos Vílchez Ribera

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb cultura
- Departament de Cultura, Biblioteca, Teatre Ateneu, Espai MerCAT i sales d’exposició
- Relació amb les entitats culturals
- Programació cultural pròpia i gestió amb actuacions culturals privades o d’entitats culturals

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb participació ciutadana
- Centre d’Entitats
- Relacions amb associacions veïnals i Juntes de Districte
- Programació i gestió d'activitats i subvencions per a fomentar la participació ciutadana

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb els pobles del municipi
- Relacions amb les Juntes de Veïns dels pobles del municipi i l’Entitat Municipal Descentralitzada de El Talladell
- Programació i gestió de les activitats i subvencions per als pobles del municipi

Atribucions en matèria de desenvolupament rural
- Programació i gestió d'activitats i subvencions sobre desenvolupament rural
- Camins i bàscula municipals
- Vedats de caça i relacions amb les associacions de caçadors
- Relacions amb les associacions de pagesos, entitats i comunitats de regants de l'Ondara, Alt Urgell i Canal Segarra-Garrigues

· Regidoria de Ciutadania, Educació i Treball: Xavier Rossell-Aparicio (ERC-MES)  Xavier Rossell-Aparicio

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la Joventut
- Punt Jove i Esplai – Esprai
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions sobre joventut

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la gent gran
- Relacions amb el Casal per a Gent Gran
- Programació i gestió de les activitats i subvencions destinades a la gent gran

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb l’ensenyament
- Relacions amb els centres educatius i formatius
- Oficina Municipal d’Escolarització, Escola Municipal de Música i Llars d’infants municipals
- Punt d’atenció i informació a l’estudiant de la Universitat Oberta de Catalunya
- Ensenyament d’adults i relacions amb l’Escola Oficial d’Idiomes
- Programació i gestió de les activitats i subvencions educatives

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la promoció educativa i ocupacional
- Promoció educativa i ocupacional del Centre La Solana - PQPI, GOTIC i Programa de Transició al Treball (PTT)

Dirigir, gestionar i impulsar la Taula Ocupacional

· Regidoria d'Esports: Silveri Caro Cabrera (PSC)  Silveri Caro Cabrera.jpg

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Esports
- Gestió de la Zona Esportiva, Piscines Municipals, zona d’acampada municipal i Camp dels Escolapis
- Relacions amb les entitats esportives i gestió de les instal·lacions esportives
- Programació d’activitat esportives pròpies i gestió en matèria d’esport i entitats esportives
- Gestió de l’ús municipal del pavelló dels col·legis Sant Josep i Àngel Guimerà i de les pistes dels centres d’ensenyament de primària


ÀREA D’URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS

· Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni, Memòria Històrica i Turisme: Ivonne Pont Valera (ERC-MES)Ivonne Pont Valera

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb Urbanisme
- Departament d’Urbanisme
- Atribucions relacionades amb la planificació i la gestió urbanística
- Programació, control i seguiment de l’execució de les inversions urbanístiques
- Control i seguiment de les obres i de la disciplina urbanística
- Preservació del patrimoni arquitectònic i rehabilitació d’edificacions
- Programació i gestió d'activitats i subvencions sobre actuacions urbanístiques i habitatge

Inspecció i control de via pública: ocupacions de via pública, obres, neteja de solars

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb patrimoni
- Museu Comarcal de l’Urgell - Museu Tàrrega Urgell i 
Museu Trepat
- Relacions i actuacions de col·laboració amb l’Arxiu Comarcal de l'Urgell

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb la Memòria Històrica

Promoció i gestió d’activitats relacionades amb el turisme

· Regidoria de Serveis Municipals, Mobilitat i Medi Ambient: Laia Recasens Elias (CUP)Laia Recasens Elias

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb serveis municipals
- Programació i control de serveis de la Brigada Municipal
- Manteniment i conservació de la via pública
- Gestió del servei d'enllumenat públic
- Mobiliari urbà
- Neteja viària, recollida de brossa, tractament de residus i Deixalleria Municipal
- Manteniment dels edificis, instal·lacions i cementiris municipals, inclosos els dels pobles
- Gestió energètica, consum dels equipaments i legalització de les instal·lacions

Dirigir, gestionar i impulsar accions en matèria de mobilitat no motoritzada
- Accessos per als vianants
- Carrils bici
- Accessibilitat

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb el medi ambient
- Parc de Sant Eloi
- Reguer, Via Verda del riu Ondara i zones verdes
- Manteniment de jardineria
- Preservació de les zones d'interès incloses dins el Pla de Protecció del Patrimoni Natural
- Contaminació mediambiental, lluminosa,...

ÀREA D’ECONOMIA

· Regidoria de Finances, Transparència i Aigua: Daniel Esqué Vidal (CUP) Daniel Esqué Vidal

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar la Regidoria de Finances i ens dependents
- Intervenció municipal
- Tresoreria
- Gestió tributària
- Direcció i execució del pressupost d’acord amb les bases aprovades per l'Ajuntament
- Elaboració i execució  de les ordenances fiscals

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb la Transparència

Dirigir, gestionar i impulsar les actuacions relacionades amb la gestió integral de l'aigua
- Analítiques d'aigua
- Tractament d'aigües residuals
- Seguiment i supervisió de la intervenció tècnica del servei d'aigua
- Supervisió del procés de liquidació del contracte amb SOREA
- Seguiment i supervisió de l'establiment del model de gestió de l'aigua

· Regidoria de Governació, Seguretat i Promoció Econòmica: Núria Robert Ferrer (ERC-MES) Núria Robert Ferrer

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb governació
- Policia Local, seguretat ciutadana, 
estacionament i circulació
- Protecció Civil i convivència ciutadana
- Contaminació acústica, control i tinença d’animals de companyia
- Retirada de vehicles abandonats a la via pública
- Transport públic i servei urbà de taxi i bus
- Sistemes d’aparcament municipals i gestió de l’aparcament de l’avinguda de Catalunya

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la promoció econòmica i l’organització de fires
- Agents de desenvolupament local i s
eguiment de l’aplicació del Pla Estratègic
- Promoció i gestió del sòl industrial i Viver d’Empreses
- Programació d’iniciatives d’impuls empresarial i captació de noves implantacions industrials
- Organització de campanyes de promoció comercial, gestió i control de subvencions al comerç
- Organització de fires i mercats
- Mercat del dilluns
- Relacions amb les entitats i institucions d’àmbit comercial
- Promoció de Tàrrega com a ciutat comercial
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb promoció

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL, IGUALTAT, SALUT I HABITATGE

· Regidoria d’Acció Social Associativa, Igualtat i Salut: Assumpta Pijuan Tarragó (ERC-MES) Ma Assumpta Pijuan

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb acció social
- Normativa assistencial i gestió dels ajuts, beques i subvencions d’acció social
- Gestió de l’Alberg de Transeünts
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb acció social

Relacions de l’Ajuntament amb les següents entitats:
- Relacions amb Creu Roja, Càritas, CartaEs, Associació Alba i altres ONG i la Residència Sant Antoni de Tàrrega – Hospital

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb polítiques d’igualtat
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb polítiques d’igualtat

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb l’OASIC
- Direcció de l’Oficina OASIC, programes d’immigració i polítiques d’integració de la població immigrant

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb la sanitat
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb la salut
- Campanyes de sensibilització de la salut
- Promoció de nous serveis sanitaris
- Consultoris mèdics dels pobles del municipi

· Regidoria d’Acció Social d'Intervenció i Habitatge: Noèlia Soto González (PSC) Noèlia Soto González

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis relacionats amb acció social
- Seguiment i control dels serveis socials del Consell Comarcal de l'Urgell

- Gestió del Magatzem d'Aliments Solidaris l’Oficina d’Habitatge Social
- Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb acció social

Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar el Centre Obert

JUNTA DE GOVERN LOCAL (i tinences d’alcaldia)

Alba Pijuan Vallverdú · Alcaldessa (ERC-MES)
Daniel Esqué Vidal · 1r tinent d’alcalde (CUP)
Ivonne Pont Valera · 2a tinent d’alcalde (ERC-MES)
Silveri Caro Cabrera · 3r tinent d’alcalde (PSC)
Carlos Vílchez Ribera · 4t tinent d’alcalde (CUP)
Xavier Rossell-Aparicio · 5è tinent d’alcalde (ERC-MES)

OIENTS
Maria Assumpta Pijuan Tarragó
(ERC-MES)
Núria Robert Ferrer (ERC-MES)
Laia Recasens Elias (CUP)
Noèlia Soto González (PSC)

  • Compartir a